O ženských Mohendžodáro meditacích pro veřejnost

Ahoj ženo ! Dnes bych ti ráda řekla něco o ženských meditacích Mohendžodáro pro veřejnost :) ❀ Jedná se o vybrané meditace (10) ze školy Mohendžodáro, tantra-jógy pro ženy, které mohu jako mentorka používat pro práci se skupinou žen na svých vlastních pobytech, kurzech a workshopech. Tyto meditace mohou být použity nezávisle na tom, zda žena navštěvuje celoroční školu Mohendžodáro nebo ne :). I tak může díky meditacím prohloubit svůj kontakt se sebou a pracovat na různých životních oblastech :).


❤ Každá meditace je hodinová a je vždy zaměřena na určitou hlubokou vnitřní potřebu ženy...


❤ Má velmi silné účinky:

✔ Jak na zdraví psychické, tak fyzické, harmonizaci těla, otevření se.. životu, lásce, hojnosti, intimitě...  umění hravosti, laskavosti k sobě i ostatním, umění se uvolnit, plynout,  důvěřovat, větší sebedůvěře, aj.


Meditace

Tvořivé dětství

 • Pomáhá doprožívat potřeby z dětství, zvláště podporuje tvořivost a schopnost objevovat nové věci, léčí dogmatickou výchovu a pomáhá rozvíjet mysl a mozek. Podporuje život a umění si hrát. Člověk je schopen se postavit čelem ke každé životní situaci.

Laskavé sebepřijetí

 • Otevírá nejdůležitější vztah člověka, tím je vztah k sobě samému. Partnerský vztah nikdy nemůže být funkční bez lásky člověka k sobě. Meditace otevírá schopnost citového vyjadřování a přijímání sebe sama bez destruktivního sebehodnocení.

Imunitní posílení

 • Podporuje životní sílu a imunitu, meditace je vhodná jako dlouhodobý lék k chronickým nemocem, odstraňuje zatěžující psychické kódy, ulehčuje tkáním. Odstraňuje nedůvěru člověka k sebeléčení organismu..

Umění se prosadit

 • Odstraňuje strach z existenční nejistoty, podporuje schopnost se prosadit pomocí psychické síly vnitřního muže, ale rovněž pomocí vnitřní ženy. Učí nenechat se odradit vlastními chybami a počítat s nimi jako s přirozenou součástí sebe sama.

Otevření se intimitě

 • Deprogramuje sexuální potlačení a strach z blízkosti a intimity. Léčí ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Otevírá vztah k sobě a k sexuálním projevům jako lidským a přirozeným, otevírá autentičnost a nevinnost.
Univerzální meditace


Devavani

 • Zvědomuje podvědomí člověka, vnitřní dětský svět
 • Podporuje schopnost se vyjadřovat a tvořit.

Art meditation

 • Podporuje umělecké vyjadřování a tvorbu bez zaměřování se na výsledek.

Malý blázen

 • Sebevyjádření bláznivosti, zbavuje člověka psychického napětí, stresu.
 • Otevírá schopnost tvořit a projevovat své potřeby.
 • Podporuje v člověku spontánnost.

Chakra dance 

 • Taneční meditace
 • Vedení pozornosti do čaker a jejich harmonizace.

No mind

 • Jedna z nejdůležitějších meditací pro západního člověka. Uvolňuje psychické napětí a osvobozuje mysl od nadbytečného stresu.
 • Rozbíjí automatismus a otevírá lidské emoce.
❀ Jednotlivé meditace můžeš zažít na vlastní kůži na pobytech pro ženy. Jedná se o klíčový prvek všech pobytů. Daná meditace je vždy úzce propojena s konkrétním pobytem a jeho primárním zaměřením (tématem).


Informace o aktuálních kurzech a pobytech najdeš ZDE.


Těším se, až je zajižeš s námi ! :)

Krásné dny ,

Míša.

Magie ženského tance
Celostní pohybový trénink zaměřený na ženskou eleganci, zdraví,
taneční dovednosti a zdravou psychiku, esenciální pohyby pro rozvoj ženství a vnitřní síly
Víkendový kurz plný naplňujících zážitků.